Kingsped Sp. z o.o. • 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 8a • tel. (48 91) 46 23 903, fax (48 91) 43 08 353


 Oferujemy usługi:

przewozy drogą: morską, barkową, samochodową, kolejową
przewozy ładunków w kontenerach (m.in. rzeczy przesiedlenia)
formowanie kontenerów w porcie
przeładunki towarów (w tym luzem)
konfekcjonowanie towarów w porcie
składowanie towarów w magazynach i na placach portowych
składowanie towarów na terenie Wolnego Obszaru Celnego
dystrybucja towarów z portu
doradztwo w zakresie logistyki
na życzenie klienta organizujemy prezentację towarów